BLOG

13 Mar 2020
thumbnail

Ania

Dzięki spotkaniom z p. Anią mój syn spojrzał na siebie innymi oczami, zobaczył jaki ma potencjał. Zaczął odbudowywać wiarę we własne możliwości, co poskutkowało tym, że poprawiły mu się oceny ze wszystkich przedmiotów. Wkrótce po spotkaniu zmienił rozszerzenie z matematyki na język polski.

Poznał kilka kluczowych zasad uczenia się i pamięci, a przede wszystkim zaczął robić notatki metodą map myśli.

Praca z Jackiem zaowocowała wzrostem jego poczucia wartości i odpowiedzialności. Jednak równie ważnym elementem było to, co dostałam ja – jako rodzic. Przede wszystkim zrozumiałam, dlaczego dziecko nie odnosiło sukcesu w szkole i miało obniżony nastrój. Do tej pory wszyscy nauczyciele mówili mu, że nic nie robi, nie umie się uczyć.

Dzięki wynikom testu motywacyjnego zrozumiałam i zaakceptowałam odrębność i wyjątkowość mojego dziecka (w przypadku rodziny wielodzietnej istnieje pokusa podobnego traktowania i stawiania wszystkim takich samych wymagań), które zostało obdarowane talentami nie mającymi szansy zaistnieć w systemie szkolnym. Po spotkaniu podjęłam całą gamę decyzji, np. zapisałam syna na lekcje pianina, zachęciłam, aby brał udział w lekcjach śpiewu i zajęciach teatralnych, a także, aby zaczął uczestniczyć w grupie formacyjnej młodzieżowej w środowisku pozaszkolnym związanym z naszą parafią.

Zobaczyłam, że mam w domu artystę z niezwykłym poczuciem humoru o dużych zdolnościach muzycznych.

Półtora roku po odbytych konsultacjach Jacek nadal gra na pianinie, zrobił niesamowite postępy. W najbliższym czasie wystąpi na balu charytatywnym z przygotowanym przez siebie repertuarem. Już trzeci sezon występuje w teatrze amatorskim. Na studniówce wyreżyserował kawałek z kabaretu „Ani Mru Mru” doprowadzając widownię do łez ze śmiechu.

Sposób podejścia p. Ani pokazał synowi elementy życia, które dotychczas były dla niego niedostępne, o których nie wiedział. Dzięki solidnej weryfikacji pedagogicznej i doradczej zapaliły się nowe światła, odsłoniły nowe horyzonty, które stały się solidnym wstępem do poznania siebie.

Dla mnie osobiście, jednym z najważniejszych rezultatów pracy z p. Anią, jest fakt, że ja jako matka musiałam wyjść całkowicie ze schematu myślowego dotyczącego wychowania tego konkretnego syna. Dzięki pozyskanej wiedzy zaczęłam doceniać te aspekty jego osobowości, predyspozycji i talentów, które nawet nie przychodziły mi do głowy lub których nie respektowałam.

admin