BLOG

13 Mar 2020
thumbnail

Ania i Lech

Badaniu motywacyjnego DNA poddaliśmy naszego najstarszego syna, tegorocznego maturzystę.
Jest to bardzo ważny moment w życiu młodego człowieka, ponieważ staje przed wyborem kierunku studiów i poczuliśmy z mężem, że przydałoby się wsparcie zewnętrzne. Wyniki badania przeszły oczekiwania zarówno nasze, jak i syna. Pogłębiona analiza uporządkowała informacje, które mieliśmy o nim, ale przede wszystkim pozwoliła wyciągnąć bardzo ważne wnioski, do których bez takiego wsparcia sami byśmy nie doszli.

Sam badany był zaskoczony trafnością i przenikliwością obserwacji. Końcowa diagnoza zawiera rekomendacje co do wyboru charakteru i trybu przyszłej pracy, po to by być w zgodzie ze swoimi wewnętrznymi mechanizmami motywacji, czyli by czerpać z pracy satysfakcję i unikać niepotrzebnych problemow i frustracji.

Wnioski płynące z badania uważamy za bardzo praktyczne i przydatne wskazówki, co do wyboru drogi zawodowej dla Bartka, a on podziela to przekonanie. Właśnie takiego wsparcia potrzebowaliśmy, gorąco je rekomendujemy.

admin