Półkula prawa

Twoją dominującą półkulą jest półkula prawa

PRAWA PÓŁKULA, jest intuicyjnym obszarem mózgu. Tu działa wyobraźnia, a pojmowanie ma charakter całościowy, zintegrowany. Tu mieści się wrażliwość plastyczna i muzyczna. Tutaj również przebiegają szlaki ludzkiej wiary, religii, rytuałów i wszelkiego mistycyzmu, a także powstają uczucia. To ona kontroluje podświadome myśli oraz wewnętrzną świadomość. Po tej stronie mózgu drobne elementy większej całości są skrupulatnie zbierane, dopasowywane do siebie, przy okazji dając zaczyn nowym pojęciom i ideom. Procesy myślowe charakteryzujące się wymienionymi atrybutami są określane jako myślenie holistyczne, lateralne, intuicyjne czy też metaforyczne. Myśląc w ten sposób staramy się ogarnąć skomplikowane i złożone relacje, zależności, zjawiska, obiekty czy struktury.

PÓŁKULA PRAWA PROCESUJE:

 • całościowo
 • jednocześnie, dostrzega podobieństwa
 • uczucia, intuicja
 • kreatywność, twórczość
 • synteza
 • uległość
 • świadomość przestrzeni
 • metaforyczność
 • pamięć twarzy, opisowość, gestykulacja
 • reaguje na instrukcje symboliczne, demonstrowanie, ilustrowanie
 • wyobraźnia
 • zmysły
 • wiedza empiryczna, doświadczanie
 • myślenie obrazami (sztuka, muzyka, taniec)
 • komunikacja pozawerbalna
 • od ogółu do szczegółu
 • nieświadome myśli
 • reakcje emocjonalne
 • świadomość wewnętrzna
 • użycie intuicji i wyobrażeń
 • kontroluje lewą część ciała
 • przypadkowość i brak umiaru
 • sądy subiektywne, dostrzega podobieństwa
 • preferuje rysowanie i manipulowanie przedmiotami
 • częste metafory i analogie
 • chętnie rozwiązuje zadania z wieloma zmiennymi
 • elastyczność, spontaniczność

Image by PactoVisual from Pixabay