Półkula lewa

Twoją dominującą półkulą jest półkula lewa

LEWA PÓŁKULA, racjonalna i logiczna, ma za zadanie przetwarzanie otrzymywanych bodźców do postaci logicznych lub fonetycznych odpowiedników rzeczywistości oraz komunikowanie się ze światem zewnętrznym, w oparciu o tego rodzaju logiczną analizę.

Jej domeną jest czytanie, pisanie, rachowanie i przeliczanie. Dostarczana informacja jest przetwarzana logicznie bit po bicie, w trybie liniowym. Procesy myślowe przebiegające według opisanego mechanizmu są określane mianem myślenia linearnego. Lewa półkula zawiaduje większością układów i systemów stworzonych przez człowieka, jak np. wojsko czy administracja.

LEWA PÓŁKULA PROCESUJE:

 • stopniowo, na czynniki proste
 • kolejno (sekwencyjnie), detale
 • logika, rozum
 • reguły, zasady, metody
 • analiza
 • agresja
 • świadomość czasu
 • dosłowność
 • pamięć nazwisk, słowa
 • reaguje na ustne instrukcje i wyjaśnienia
 • symbole
 • intelekt
 • myślenie matematyczne (nauka)
 • komunikacja werbalna
 • od szczegółu do ogółu
 • świadome myśli
 • analiza logiczna
 • świadomość zewnętrzna
 • używanie mowy i pisma
 • kontroluje prawą część ciała
 • systematyczność i kontrola
 • sądy obiektywne, dostrzega odmienność (różnicuje)
 • reaguje na bodźce słuchowe i wzrokowe
 • rzadko używa metafor i analogii
 • preferuje zadania z jedną zmienną
 • planowanie, strukturalizacja