Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

Dbamy o Twoją prywatność. Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane tylko i wyłącznie jeżeli jest to konieczne do prawidłowego świadczenia usługi.

Zgodnie z RODO, poniżej przedstawiam Ci zasady przetwarzania danych stosowane przez Administratora.

§ 1

KIM JEST ADMINISTRATOR DANYCH?

Administratorem Twoich danych jest Fundacja Edukacji i Kultury, ul. Fabryczna 38A, 05-506 Kolonia Lesznowola, NIP 123-128-82-89

§ 2

W JAKIM CELU ZBIERAMY TWOJE DANE? JAK DŁUGO JE PRZETWARZAMY?

Mogę przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

1. Komunikacji z Tobą, w tym udzielania odpowiedzi na pytania przekazane przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail, w ramach prowadzonych webinairów, wyzwań itp;

Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego; Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do komunikacji z Tobą. Dane mogą być także przetwarzane w celu archiwizacji do celów wewnętrznych w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.


2. Zawarcia umowy i jej realizacji (złożenia zamówienia, umówienia konsultacji) oraz realizacji obowiązków ciążących na Administratorze.


3. Założenie Konta

Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, w tym przez czas realizacji uprawnień wynikających z umowy jak np. prawo do reklamacji z tytułu rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes w postaci obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Po tym okresie, dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w przypadku gdy dane są niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (jak np. wystawianie i przechowywanie faktur) – dane będą przetwarzane w tym celu nie dłużej niż przez 6 lat (obowiązki archiwizacyjne dot. dokumentów księgowych), chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statycznych do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


4. Wysyłki informacji o usługach, produktach, promocjach, darmowych treściach, bonusach, darmowych wyzwaniach, w tym wysyłki newslettera

Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania newslettera.

Do celów komunikacji handlowej, potrzebuję Twojej zgody zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Możesz ją w każdej chwili wycofać klikając link w stopce maila lub pisząc do mnie na adres podany wyżej.


5. Organizacji wyzwania, Konkursu

Dane będą przetwarzane w szczególności w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu umożliwienia Uczestnikom wzięcia udziału w wyzwaniu, konkursie oraz do celów archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą przetwarzane – nie dłużej niż do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w wyzwaniu, konkursie.


6. Administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (m.in. Facebook) w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, w tym komunikacji z Tobą, kierowania do Ciebie treści marketingowych

Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy gdy zdecydujesz się na polubienie strony/wybranie opcji Obserwuj/ dołączenie do Grupy lub w inny sposób zostawisz swoje dane na platformie zarządzanej przeze mnie, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to” „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się ze mną.

Informuję, że zasady odnoszące się do strony/Fanpage/Grupy ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/ Fanpage/Grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami.


7. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń

Dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§ 3

KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ TWOJE DANE?

Przekazujemy Twoje dane innym podmiotom tylko wtedy gdy jest to niezbędne. W razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane podmiotom z którymi współpracujemy przy realizacji celów: firmie hostingowej, firmie świadczącej usługi rachunkowo-księgowe, firmie świadczącej usługi newslettera oraz obsługującej kampanie marketingowe, firmie świadczącej usługi chmurowe, firmie udostępniającej platformę do umawiania konsultacji, prowadzenia webinairów, platformę do badań i testów m.in. badań psychologicznych oraz innym podmiotom wspierającym Administratora w realizacji celów przetwarzania.

Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG. W sytuacji gdy jednak będą przekazywane poza EOG, nastąpi to w oparciu o Twoją zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane RODO. Twoje dane mogą być przekazane:

  • MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland
  • Smel Nov Svyat EOOD (DBA Encharge), ul. Dragovica 11, ap. 5, Sofia, Bulgaria, 1505
  • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

§ 4

CZY TWOJE DANE SĄ PROFILOWANE

Informujemy, że w przypadku gdy wypełniasz bezpłatny test „Motywacyjne DNA” – Twoje dane mogą być profilowane w sposób zautomatyzowany. W oparciu o podane przez Ciebie informacje, uzyskujesz wynik, który jednak nie wywołuje żadnych skutków prawnych wobec Ciebie ani nie wpływa w inny podobny sposób na Ciebie.

§ 5

JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

W związku z RODO, przysługuje ci prawo:

  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych,
  • cofnięcia zgody; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcam jednak do wcześniejszego kontaktu ze mną celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.

§ 6

PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i europejskiego, w tym w szczególności RODO.

§ 7

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

a) Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,

b) kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę,

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

Możesz dokonać samodzielnie zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Brak wyrażenia zgody na pliki cookies może ograniczać działanie niektórych funkcjonalności na stronie

§ 8

WSPÓŁADMINISTROWANIE

Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby statystyk zbieranych w ramach platformy Facebook jest Anna Bućkowska, Al. Jerozolimskie 121/123 m. 34, 02-017 Warszawa, numer NIP 526-210-16-09 zwana dalej Administratorem oraz Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia, zwany dalej Współadministratorem. Dane te są przetwarzane w oparciu o współadministrowanie przez ww. podmioty. Szczegółowe zasady dot. współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługującym prawach opisane zostały na stronie Informacje o statystykach strony

Administrator przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się zarówno z Administratorem, jak i współadministratorem.

Warszawa, 19 lipca 2022 roku

Shopping cart

0
image/svg+xml

Brak produktów w koszyku.