O mnie

Waldemar Kompała_0151_pp, Anna Bućkowska małe

Nazywam się Anna Bućkowska. Jestem doradcą profilu motywacyjnego oraz autorką e-booka „Motywacja zapisana w genach”.

W swojej pracy pomagam klientom odkryć i zrozumieć ich Indywidualny Profil Motywacyjny. Dzięki temu mogą w pełni rozwinąć swój potencjał osobisty i zawodowy, czując przy tym radość i spełnienie.

W pracy doradcy w naturalny sposób łączę posiadane wykształcenie z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem koordynatora projektów, specjalisty Public Relation czy wieloletniego członka zarządu organizacji pozarządowych (więcej informacji o tym zakresie mojej działalności możesz przeczytać na OrganizacyjneDNA).

Mój osobisty profil motywacyjnego DNA to Dowódca, co oznacza, że fundament mojej motywacji stanowią wydajność, stabilizacja oraz nagrody zewnętrzne. Jego dopełnieniem i jednocześnie wzmocnieniem jest wysoki poziom motywacji osiągnięć oraz posiadane przeze mnie wrodzone talenty*: indywidualizacja, odpowiedzialność, stała potrzeba uczenia się i rozwoju, dyscyplina oraz maksymalizacja.

Dzięki indywidualizacji zawsze widzę przede wszystkim człowieka, jego potrzeby i potencjał. Łączący się z tym talentem zmysł obserwacji i analizy pozwala mi także na zręczne przekładanie tego co skomplikowane na elementy zrozumiałe i dostępne.

Odpowiedzialności zawdzięczam zarówno sprawność organizacyjną, jak i zdolność naturalnego porządkowania otaczającej mnie rzeczywistości.

Umiejętność słuchania oraz łatwość dostrzegania elementów komplementarnych wypływa z mojej stałej potrzeby uczenia się i rozwoju. To także dzięki niej z łatwością grupę osób indywidualnych łączę w skutecznie działające zespoły.

Dyscyplina podpowiada mi co, jak i kiedy powinno się zdarzyć, aby osiągnąć założony cel. Gwarantuje wytrwałość pomimo przeszkód. Wzbogaca mnie też dbałością o szczegóły i umiłowaniem najwyższej jakości.

Dzięki maksymalizacji konsekwentnie wypracowuję najwyższą jakość.

* * *

Jestem absolwentką Indywidualnego Toku Studiów na Wydziale Pedagogicznym i Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, London School of Public Relations oraz Studiów Podyplomowych z Doradztwa Zawodowego.

Posiadam także certyfikat Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego uprawniający mnie do badania motywacji osiągnięć.

* Według Badania Clifton StrengthsFinder®