SERIA II

Najczęściej

Zazwyczaj

W szkole i zabawie najczęściej

Zarówno w szkole, jak i w domu

Kiedy coś robię

Na co dzień

Jedną z moich mocnych stron

KID WYDAJNY stabilny vs zmienny
KID Wydajny Stabiliny
KID Wydajny Zmienny

Share your Results: