0%

Na ogół jestem

Z reguły

Zazwyczaj

Na ogół

Szczegóły?

Na co dzień

Jedną z moich mocnych stron

Badanie Kontaktowy Stabilny vs. Zmienny
Badanie Kontaktowy Stabilny
Badanie Kontaktowy Zmienny