0%

To, co robię

Wolę

Zawodowo

Bogactwo i życie na wysokiej stopie

W życiu jest dla mnie ważne

Kiedy zastanawiam się nad podjęciem nowego zadania/pracy

To, co inni o mnie myślą

Badanie KS Wewnętrzny vs. Zewnętrzny
KSW Przewodnik 2
KSZ Maksymalizator 2